Liên hệ

Liên hệ

CÔNG TY TNHH ĐẠT TÂN 

Địa Chỉ : Thửa Đất Số 1021, Tờ Bản Đồ Số 42, Ấp An Sơn, An Điền, Bến Cát, Bình Dương

Điện Thoại : 0914 133 201 (Anh Kiên)

                   : (0274) 3554281-82 - Fax: (0274) 3554280

Email : baobidattan@gmail.com

Website : baobidattan.vn

 

Đính kèm file