Sản phẩm

Sản phẩm

Sản phẩm

Sản phẩm

Sản phẩm
Sản phẩm
Sản phẩm

TẤM CARTON 3 LỚP, 5 LỚP

CÔNG TY TNHH ĐẠT TÂN Địa chỉ: Thửa đất số 1021, Tờ bản đồ số 42, ấp An Sơn, Xã An Điền, Thị Xã Bến Cát, Bình Dương Mã số thuế: 3701474490 Liên Hệ : 0914133201 ( Anh Kiên) (0274) 3554281 - Fax: (0274) 3554280 Email: baobidattan@gmail.com Website: www.baobidattan.vn

TẤM CARTON 5 LỚP

CÔNG TY TNHH ĐẠT TÂN Địa chỉ: Thửa đất số 1021, Tờ bản đồ số 42, ấp An Sơn, Xã An Điền, Thị Xã Bến Cát, Bình Dương Mã số thuế: 3701474490 Liên Hệ : 0914133201 ( Anh Kiên) (0274) 3554281 - Fax: (0274) 3554280 Email: baobidattan@gmail.com Website: www.baobidattan.vn

THÙNG CARTON 3 LỚP GIÁ RẺ

CÔNG TY TNHH ĐẠT TÂN Địa chỉ: Thửa đất số 1021, Tờ bản đồ số 42, ấp An Sơn, Xã An Điền, Thị Xã Bến Cát, Bình Dương Mã số thuế: 3701474490 Liên Hệ : 0914133201 ( Anh Kiên) (0274) 3554281 - Fax: (0274) 3554280 Email: baobidattan@gmail.com Website: www.baobidattan.vn

TẤM CARTON 3 LỚP SÓNG B, SÓNG C

CÔNG TY TNHH ĐẠT TÂN Địa chỉ: Thửa đất số 1021, Tờ bản đồ số 42, ấp An Sơn, Xã An Điền, Thị Xã Bến Cát, Bình Dương Mã số thuế: 3701474490 Liên Hệ : 0914133201 ( Anh Kiên) (0274) 3554281 - Fax: (0274) 3554280 Email: baobidattan@gmail.com Website: www.baobidattan.vn

THÙNG CARTON 3, 5 LỚP CÓ IN

CÔNG TY TNHH ĐẠT TÂN Địa chỉ: Thửa đất số 1021, Tờ bản đồ số 42, ấp An Sơn, Xã An Điền, Thị Xã Bến Cát, Bình Dương Mã số thuế: 3701474490 Liên Hệ : 0914133201 ( Anh Kiên) (0274) 3554281 - Fax: (0274) 3554280 Email: baobidattan@gmail.com Website: www.baobidattan.vn